Diversiteit in de RvC: waarom is het zo belangrijk?

In principe is iedereen het erover eens: diversiteit in de Raad van Commissarissen is belangrijk voor een goed bestuur. In de praktijk is dit echter nog lang niet het geval. Het aantal vrouwelijke bestuursleden stijgt niet zo snel als gehoopt. En dit is niet alleen zo voor vrouwelijke bestuursleden. Ook mensen met een andere afkomst en jeugdige bestuurders zijn ondervertegenwoordigd. In dit blog leest u waarom diversiteit in de RvC erg goed voor uw onderneming kan zijn.

Andere kijk op problemen

De wereld veranderd in rap tempo. Mensen worden steeds handiger op het internet, communicatie gaat veelal online en oplossingen komen in steeds meer verschillende vormen. Kansen en bedreigingen komen dus ook vanuit alle hoeken. Daarom is het ook belangrijk dat deze kansen bedreigingen vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Deze verschillende perspectieven bereik je door een diverse Raad van Commissarissen aan te stellen. Vrouwen, jongeren en mensen met een buitenlandse achtergrond hebben een andere kijk op zaken dan de gemiddelde zakenman in de huidige Raad van Commissarissen.

Prestaties worden over het algemeen beter

Diversiteit zorgt niet alleen voor een bredere kijk op zaken, het zorgt in de meeste gevallen ook voor betere prestaties. Bij een probleem of oplossing worden er vaak meer kritische vragen gesteld. Hierdoor verdiept de discussie zich en komt er ook een bredere kijk op de vraag in kwestie. Hierdoor moeten er soms nieuwe gegevens verzameld worden om tot een betere besluitvorming te komen. Dit leidt tot een creatievere aanpak van zaken en uiteindelijk beslissingen van een hoger niveau, en daarmee dus betere prestaties.

Maatschappelijk draagvlak

Naast de verschillende perspectieven en betere prestaties zorgt de diversiteit in de RvC ook voor een groter maatschappelijk draagvlak. Het toont namelijk dat de organisatie actief bezig is met diversiteit in de RvC en zich dus voorbereidt op de toekomst.

Diversiteit

Uitbesteden van werving en selectie

Werving en selectie van geschikt personeel is al moeilijk genoeg. Wanneer ondernemingen daarbij ook nog rekening moeten houden met diversiteit is het begrijpelijk dat sommige ondernemingen dit liever uitbesteden. Bedrijven die de werving en selectie uit handen nemen en daarbij ook rekening houden met diversiteit kunnen jouw onderneming helpen om eerder de gewenste diversiteit in de Raad van Commissarissen te behalen.