Het ondernemersklimaat in Etten-Leur

Of het nou om de aardbeienteelt gaat of om kleine ondernemingen; het ondernemingsklimaat in Etten-Leur is gunstig. Maar hoe staat het dan met de algemene economische situatie van ondernemers in Etten-Leur?

De gemeente

De gemeente Etten-Leur bevat ruim 43.000 inwoners en beslaat een oppervlakte van 55,90 km². Daarmee is het een kleine gemeente in Noord-Brabant. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen economische activiteiten zijn als het gaat om ondernemerschap. Er vindt genoeg bedrijvigheid plaats in het centrum als daarbuiten. Denk hierbij aan het bedrijventerrein Vosdonk.

Wat voor bedrijven vestigen zich?

Grotere bedrijven vestigen zich vaker net buiten de stad. Kleinere bedrijven vinden vaker een pand in de binnenstad of werken thuis. Wat voor bedrijven zich hier zoal vestigen? Denk aan tandartspraktijken, wijnhuizen, drukkerijen en schoonmaakbedrijven. De financiële managers kunnen zich gelukkig aanmelden bij een accountant nabij Etten-Leur. Uiteraard zijn ook de boeren die bijvoorbeeld in de aardbeiensector zitten vertegenwoordigd in dit deel van Brabant.

Ondernemersklimaat Etten-Leur

Inwoners

In 2010 lag de inwonersteller nog op iets meer dan 41.000. Dit aantal is de tussentijd uitgegroeid naar ruim 43.000 inwoners. Per 1000 inwoners vestigen zich zo’n 106 bedrijven zich in Etten-Leur. Het algemene cijfer van Nederland ligt op 125 per 1000 inwoners. Bedrijven in Etten-Leur voeren vooral zakelijke dienstverlenende taken uit, waarna de handelssector op de tweede plaats komt. De collectieve dienstverlening daar op de derde plek. Deze bedrijven zorgen er uiteraard ook voor dat er werk beschikbaar komt. Het werkeloosheidspercentage ligt in Etten-Leur iets lager dan het algemene Nederlandse cijfer. In 2017 was vijf procent van de Nederlanders werkloos, in Etten-Leur was dit 4,5 procent.

Ondernemer worden in Etten-Leur

Zzp’ers starten ook in Etten-Leur met hun bedrijfje, maar iets minder vaak dan in de rest van Nederland. Deze zelfstandigen zonder personeel vertegenwoordigden in 2017 8,2 procent ten opzichte van het totaal aantal banen. In Nederland ligt dit getal op 11,4 procent. Dit terwijl het ondernemingsklimaat in Etten-Leur het cijfer 6,8 krijgt, wat hoger is dan het rapportcijfer van Nederland dat vastgesteld is op een 6,3. Het vestigingsklimaat wordt in Etten-Leur dus positief bevonden in vergelijking met de rest van Nederland. Daarbij moet rekening gehouden worden met het inkomen van de zzp’er, dat gelijk is aan de rest van Nederland. Het kan ook zo zijn dat diegenen die zzp’en daarnaast geld verdienen via een andere vaste baan. Toch ligt het faillissementsgetal hoger in Etten-Leur dan in de rest van Nederland. In Etten-Leur worden per duizend ondernemingen, 5,1 ondernemingen failliet verklaard. In Nederland zijn dit er 3,4 per duizend bedrijven.